Steadfast Jupiter – En demonstration av samarbete och krigföring

 deltagare i övningen Steadfast Jupiter 23. deltagare i övningen Steadfast Jupiter 23.Närmare 8 000 deltagare från 17 nationer, spridda på Natos alla staber runt om i Europa och i USA ingick i övningen Steadfast Jupiter 23.


Foto: Nato
Scenariot var ett fullskaligt anfall österifrån, i Europa och mot Sverige och då främst Gotland. Det som övades på var Natos förmåga until kollektivt försvar, alltså artikel 5 som innebär att en assault mot ett Natoland ses som en assault mot alla medlemsstater. Man övade strategisk, operativ och taktisk nivå, med alla domäner; mark, luft, sjö, specialförband, cyber och rymd.


Robert Nylén


Robert Nylén, avdelningschef för Försvarsplanering och policyavdelningen.
Foto: Johan Rodensjö/Försvarsmakten


– Det som var additional spännande för oss svenskar var att här användes Natos skarpa planer och Natos skarpa chefer gick i befattning, säger Robert Nylén, avdelningschef för Försvarsplanering och policyavdelningen och en av de svenska deltagarna.

Robert Nylén konstaterar att det var ett stort fokus på Sverige, Östersjön och framförallt Gotlands strategiska läge, för att nå Finland och Baltikum.

– Det var första gången mig veterligen som det övades att Nato bekämpade mål på svenskt territorium och på svensk begäran. Det var också tydligt att Nato ser värdet av Sverige som logistikbas.

I spelet var Sverige summary som i verkligheten fortfarande inte medlemmar i alliansen.
 – Males vi begärde att få ingå i Natos operationsområde, i alla domäner, säger Robert Nylén.

Ett femtontal svenskar satt som responscell på Joint Warfare Heart i Stavanger, Norge – dessutom fanns det svenska samverkansteam och officerare utplacerade på samtliga Natostaber; i Brunssum (JFC-C), Northwood (MARCOM), Ramstein (AIRCOM) och Mons (SHAPE) until exempel. USS Mount Whitney som låg ute i Atlanten deltog också i övningen.

– Alla var sammankopplade och ledde med Natos ledningssystem som medger att alla kan hantera hemlig data i skrift, bild och tal, säger Robert Nylén.

Runt 2 500 olika händelser spelades in i övningen som pågick beneath tio dagar.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *